Thema 2022: Vrijheid in verbondenheid

In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt bijna twee jaar later maar deels waar. De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht, en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan – persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. De komende tijd kunnen we elkaar hopelijk weer meer ontmoeten. Maar het feit dat we weer bijeen mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook verbonden voelen. Wat zijn de spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee om? Het jaarthema van 2022 is dan ook Vrijheid in verbondenheid.

Onze Dodenherdenking begint traditiegetrouw om 19:00 uur in de kerk van Sint Jan Geboorte in Vlijmen. Pastoor David Lebrun zal ons meenemen in het jaarthema. Verder zijn uiteraard de Vlijmense schutsen (Barbara & O.L. Vrouweschuts - Catharina) aanwezig en leden van Scouting Maurice Flacard.

Na afloop van de dienst is er een stille tocht naar het monument aan de Sint Catharinastraat. Daar wordt namens de gemeente een toespraak gehouden en worden bloemen gelegd. Harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk zorgt daar voor de muzikale omlijsting, waaronder het taptoesignaal (The Last Post) en het Wilhelmus. Na afloop trekt de tocht verder naar Sint Janshof, waar, bij het monument voor de Indiëgangers, bloemen worden gelegd.